Hertha

O nás

0944 943 178

Sme tím profesionálov , ktorí majú bohaté teoretické a praktické skúsenosti vo filmovom odvetví. Máme za sebou zrealizované projekty pre televíziu, rozhlas, kino a divadlo. Disponujeme vlastnou profesionálnou filmovou a zvukovou technikou, nahrávacím štúdiom a obrazovou strižňou.

 


Všetci členovia tímu sú vyštudovaní v danom odbore na vysokých školách (Akadémia umení v Banskej Bystrici, Vysoká škola múzických umení v Bratislave). Aktívne sa zaujímame o nové trendy. Používáme najmodernejšiu techniku, technológie a spôsob spracovania zvuku aj obrazu. Nami vyrobené autorské filmy sa prezentovali na mnohých prestížnych festivaloch po celom svete, kde získali viacero ocenení. Taktiež boli vysielané v televíziách    a mnohých regionálnych televíziách.
Našim cieľom je stále napredovať a zdokonalovať sa v našej práci, udržiavať trend a kvalitu porovnateľnú so zahraničnými tvorcami.
 

Potrebujete cenovú kalkuláciu ?